PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON CỔ BÌ
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Triệu Thị Kim Anh25-36ThA+
2Nguyễn Thị Châm25-36ThB+
3Nguyễn Thị Ngọc25-36ThC+
4Nguyễn Thị Hà25-36ThD+
5Vũ Thị Hằng3-4TA+
6Phạm Thị Nguyệt3-4TB+
7Phạm Thị Yến3-4TC+
8Nguyễn Thị Trang3-4TD+
9Dương Thị Sợi4-5TA+
10Vũ Thị Thời4-5TB+
11Phạm Thị Khen4-5TC+
12Phạm Thị Huyền4-5TD+
13Nguyễn Thị Thu Hằng5-6TA+
14Vũ Thị Hương5-6TB+
15Trần Thị Vần5-6TC+
16Nguyễn Thị Xim5-6TD+